Výroční valná hromada 2016

20.02.2016 21:22

 

Tělocvičná jednota Sokol Mukařov

Vás tímto srdečně zve na

Výroční Valnou Hromadu,

Která se koná dne 12.3. 2016 od 15.00  v budově bývalé školy

Program:

 Zahájení, volba komisí, Zpráva o činnosti za uplynulé období,  Plán činnosti na r. 2016, pohyb členské základny, volba nového výboru, úhrada členských známek, diskuse.

 

Občerstvení zajištěno