Ohlédnutí za VVH 2014

13.02.2014 20:03

Děkuji všem, kteří přišli na naší VVH, kde byl zvolen nový výbor Sokola. Tento krok byl nutný poté, co Václav Šíma podal rezignaci a se Sokolem se rozloučil.

 

Bohužel nám nedal možnost rozloučit se a poděkovat mu za obrovký kus práce a času, který Sokolu obětoval – je to neuvěřitelných 15 let – Václave díky. Činím tak aspoň touto cestou a věřím, že časem se emoce uklidní a zase mezi nás přijde.

 

Poděkování patří i hostům, kteří přišli naše schůzování podpořit  - zástupcům Tělovýchovné jednoty Sokol a Sboru dobrovolných hašičů, bratrské TcJ Huntířov ale zejména pí. Řehákové starostce Župy a p. M. Rezlerovi, starostovi Malé Skály.

 

Složení nového Výboru najdete v záložce Náš tým včetně tel. čísel a e- mail adres.

 

Nejbližší akce, která na nás čeká, a na kterou zvu všechny, kdo se rádi pobaví  na „Mukařovský Masopust“ dne 7.3.2014 od 19.00 v budově bývalé školy. Přijdete-li v masce – bude to fajn, třeba Vás ani nepoznáme!!!